Get Adobe Flash Player. Embedded with the help of embed-swf.org.

  לראשונה בארגון בלב אחד נערכה שבת לעשרות ילדים בעלי צרכים מיוחדים מיזם חדש בארגון בלב אחד, עשרות ילדים בעלי צרכים מיוחדים השתתפו בשבת נופש בישוב יסודות. במשך מספר שבועות ישבו בארגון ושקדו על ארגון השבת כאשר ניתן דגש מיוחד לכל צרכי הילדים והחניכים. עשרות …

בשבוע האחרון קיים הארגון מספר אירועים החל בבר מצווה לבה"ח יהודה זיבלד נ"י מספר אירועים בבתי חולים ברחבי הארץ וימי הולדת רבים. בבר מצווה ייחודית שהתקיימה באולם 'יד שרה' בירושלים הגיעו רבים ממתנדבי הארגון לשמח את חתן הבר מצווה, את השמחה שהייתה במקום אי אפשר לתאר המתנדבים רקדו עם …

צילום: קובי הר צבי  מאות משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים השתתפו בשמחת בית השואבה שע"י ארגון החסד "בלב אחד"  שנערכה באולמי בית ישראל בירושלים. כיבדו בנוכחותם הרב מרדכי פרידלנדר, ח"כ הרב אורי מקלב, יו"ר סיעת יהדות התורה בירושלים הרב אליעזר ראוכברגר, והזמרים שלומי גרטנר, יואלי …

צילום: קובי הר צבי מאות משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים השתתפו בשמחת בית השואבה שע"י ארגון החסד 'בלב אחד' שנערכה באולמי גן ההדסים במודיעין עילית בהשתתפות סגן ר"ע ב"ב מנחם שפירא, והזמרים שרוליק קלצקין, יוסף חיים שוועקי, מאיר גפני, אוהד מושקוביץ, רולי דיקמן, ואליקים בינשטוק …

שיתוף פעולה יוצא דופן נרשם לאחרונה בין ארגון החסד 'מקימי' בארה"ב לבין הארגון, חברי הנהלת ארגון 'מקימי' (ארגון שמשמח חולים) שהגיעו לתקופה קצרה לארץ התלוו למתנדבי הארגון למספר פעילויות, בין היתר בקרו עם המתנדבים בבתי החולים שונים ושמחו מאות חולים במחלקות שונות, כ"כ חברי ארגון …

חלוקת תפוחים לכבוד ראש השנה בבתי החולים ע"י ארגון בלב אחד כמידי שנה גם השנה יצאו עשרות ממתנדבי הארגון לחלוקת תפוחים ממותקים בבתי החולים ברחבי הארץ לרגל ראש השנה הבעל"ט במבצע לוגיסטי אשר תוכנן ימים קודם לכן יצאו המתנדבים חדורי מוטיבציה ושימחו במשך שעות חולים …

צילום: קובי הר צבי ראשי ארגון 'בלב אחד' בפתיחת המגבית אצל גדולי ישראל לרגל המגבית השנתית אשר מתקימת בימים אלו ערב הימים הנוראים התכנסו ובאו ראשי הארגון יחד עם  רב הארגון הרה"ג ר' אהרון בירנצווינג שליט'א  לביקור בבתיהם של גדולי ישראל שליט'א שהביעו את ההתרשמות העצומה …

יום תפילה לרגל שלש שנים לארגון במלאות שלש שנים ליום הקמת הארגון ולרגל הימים הנוראים הבעל"ט יצאו רב הארגון הרה"ג ר' אהרון ברינצווינג שליט'א מתנדבי הארגון ובראשם המנכ"ל ליום תפילה מיוחד בעיר האבות חברון.המתנדבים וחברי ההנהלה התפללו במערת המכפלה ובקבר ישי ורות להצלחת הארגון במגבית …

עקב המצב הביטחוני יום הפעילות של ארגון החסד בלב אחד בוטל.   השנה עקב המצב הביטחוני השורר בארה"ק ובהתאם להנחיות פיקוד העורף יום הפעילות הגדול והאירוע שהיה מתוכנן להיות ביום ראשון הקרוב כ"ח אב בוטל. כמידי שנה בשנה ובמסורת של כמה שנים התכוננו גם הפעם …

1 2 3 5